چه زمانی در خواست پیگیری ارسال کنیم؟

1- در صورتی که 12 ساعت از زمان ثبت سفارش شما گذشته اما سرویس برای شما فعال نشده است.

2- در هنگام پرداخت با خطا مواجه شده اید و رسید یا کد تراکنش دریافت نکردید.

3- در وارد کردن اطلاعات فرم سفارش اشتباه کردید و درخواست ویرایش دارید.