پیش بارگیری

توضیحات سرویس را در انتها صفحه مطالعه کنید

  • سرویس استوری اینستاگرام

  • 0 تومان
  • اطلاعات صفحه اینستاگرام

بازگشت به صفحه سرویس ها =>


شرایط و توضیحات سرویس ویو استوری

1- پیج کاربر باید از شروع تا پایان انجام سفارش عمومی باشد.

2- به نفع مشتری بازدید برای تمام استوری ها به میزان یکسان و بدون تقسیم شدن ارسال میشود.

3- اگر تعداد استوری ها زیاد باشد ممکن هست 5 تا 10 درصد بازدید کمتری برای هر استوری دریافت کنید.

4- بازدید کننده ها ترکیبی از فالوور های خارجی و ایرانی میباشند.