پیش بارگیری

توضیحات سرویس را در انتها صفحه مطالعه کنید

بازگشت به صفحه سرویس ها =>


شرایط و توضیحات سرویس شیر پست

1- پیج کاربر باید از شروع تا پایان انجام سفارش عمومی باشد.

2- در صورت استفاده از ویژگی (ارسال برای چند پست) تعداد بازدید وارد شده به مقدار مساوی بین لینک ها تقسیم میشود.

3- سرعت : بالا – نمایش ۰ تا ۲ ساعت – ریزش ندارد.

4- این سرویس برای انواع پست ارسال میشود.