پیش بارگیری

توضیحات سرویس را در انتها صفحه مطالعه کنید

بازگشت به صفحه سرویس ها =>


شرایط و توضیحات سرویس اکسپلور پست

1- پیج کاربر باید از شروع تا پایان انجام سفارش عمومی باشد.

2- در صورت استفاده از ویژگی (ارسال برای چند پست) تعداد درخواستی به مقدار مساوی بین لینک ها تقسیم میشود.

3- در این سرویس به صورت کامل ایمپرشن و همراه آن 20 تا 50 درصد مقدار اولیه به تعداد بخش (اکسپور – هوم – پروفایل – هشتک) اضافه میشود اما فاقد ریچ میباشد.

4- سرعت : بالا – نمایش ۰ تا ۲ ساعت – ریزش ندارد.

5- این سرویس برای انواع پست ارسال میشود.