سرویس ها

خدمات مجازی یوتیوب
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
52 لایک ویدیو کوتاه یوتیوب توضیحات 90,000  تومان 10000/50 فعال
50 لایک ویدیو یوتیوب توضیحات 90,000  تومان 10000/50 فعال
51 بازدید ویدیو کوتاه یوتیوب توضیحات 90,000  تومان 100000/50 فعال
49 بازدید ویدیو یوتیوب - با کیفیت توضیحات 120,000  تومان 500000/100 فعال
47 سابسکرایب کانال یوتیوب توضیحات 500,000  تومان 100000/50 فعال
53 کامنت دلخواه یوتیوب توضیحات 500,000  تومان 1000/20 فعال
54 کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات 500,000  تومان 1000/20 فعال
خدمات مجازی تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
33 ویو تک پست تلگرام توضیحات 4,000  تومان 6000000/500 فعال
34 بازدید ۵ پست آخر تلگرام توضیحات 6,000  تومان 1000000/500 فعال
35 بازدید ۱۰ پست آخر تلگرام توضیحات 8,000  تومان 1000000/500 فعال
36 بازدید ۲۰ پست آخر تلگرام توضیحات 12,000  تومان 1000000/500 فعال
37 بازدید ۵۰ پست آخر تلگرام توضیحات 30,000  تومان 1000000/500 فعال
40 بازدید استوری تلگرام توضیحات 50,000  تومان 10000/100 فعال
39 ممبر تلگرام - میکس - بدون ریزش توضیحات 150,000  تومان 1000000/500 فعال
خدمات مجازی روبیکا
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
45 بازدید پست روبیکا توضیحات 10,000  تومان 50000/100 فعال
46 لایک پست روبیکا توضیحات 25,000  تومان 50000/100 فعال
42 فالوور پیج روبیکا توضیحات 90,000  تومان 50000/100 فعال
44 ممبر کانال روبیکا توضیحات 150,000  تومان 50000/100 فعال
لایک پست اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5 لایک خارجی - پر سرعت - پیشنهادی توضیحات 18,000  تومان 1000000/200 فعال
20 لایک میکس ایرانی - خارجی توضیحات 25,000  تومان 1000000/200 فعال
55 لایک کاملا ایرانی با کیفیت توضیحات 69,000  تومان 100000/100 فعال
در حال اپدیت - غیر فعال
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
60 لایک خارجی - لغوی ها توضیحات 99,997  تومان 1000000/100 فعال
56 لایک ایرانی فامیکس توضیحات 1,000,000  تومان 3000/50 فعال
57 لایک ایرانی برلیا توضیحات 1,000,000  تومان 2000/50 فعال
59 اکسپلور نایس توضیحات 1,000,000  تومان 5000/100 فعال
58 فالوور درجه ۱ توضیحات 10,000,001  تومان 2000/50 فعال
کامنت پست اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
7 کامنت فارسی ارسال انبوه و رندوم توضیحات 300,000  تومان 10000/20 فعال
19 کامنت انگلیسی - رندوم - خارجی توضیحات 300,000  تومان 5000/20 فعال
18 کامنت ایموجی - رندوم - ایرانی توضیحات 500,000  تومان 5000/20 فعال
61 کامنت با متن دلخواه شما - ایرانی توضیحات 1,000,000  تومان 1000/10 فعال
بازدید پست اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
6 بازدید ایرانی - بدون ریزش - سریع توضیحات 9,000  تومان 50000000/200 فعال
بازدید استوری اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
8 ویو استوری پیج اینستاگرام توضیحات 17,000  تومان 50000/200 فعال
سیو پست اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
10 افزایش سیو (save) پست - ایرانی توضیحات 12,000  تومان 500000/200 فعال
شیر پست اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
11 افزایش شیر (share) پست - ایرانی توضیحات 29,000  تومان 1000000/200 فعال
ایمپرشن ، ریچ و اکسپلور
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
12 افزایش ایمپرشن + ریچ پست توضیحات 8,000  تومان 1000000/500 فعال
14 افزایش ایمپرشن + اکسپلور توضیحات 15,000  تومان 1000000/500 فعال
فالوور پیج اینستاگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4 فالوور خارجی - بدون ریزش - پیشنهادی توضیحات 59,000  تومان 1000000/200 فعال
23 فالوور میکس ایرانی – خارجی توضیحات 99,000  تومان 1000000/200 فعال
15 فالوور کاملا ایرانی با کیفیت توضیحات 190,000  تومان 100000/200 فعال
واتساپ
تلگرام
ایمیل
باز کردن بستن

{ اپلیکیشن کافه مجازی }