درخواست جبران ریزش

به طور کلی سرویس ها کافه مجازی ریزش نخواهند داشت اما اگر به هر دلیل بیش از ۵٪ ریزشی را تجربه کردید به طور رایگان جبران ریزش میشود.

واتساپ
تلگرام
ایمیل
باز کردن بستن
سوالی دارید؟ بپرسید