پیش بارگیری

توضیحات سرویس را در انتها صفحه مطالعه کنید

بازگشت به صفحه سرویس ها =>


شرایط و توضیحات سرویس کامنت پست

1- پیج کاربر باید از شروع تا پایان انجام سفارش عمومی باشد.

2- در صورت استفاده از ویژگی (ارسال برای چند پست) تعداد کامنت وارد شده به مقدار مساوی بین لینک ها تقسیم میشود.

3-ممکن است کامنت ها با آیدی افراد خارجی ارسال شوند اما متن کامنت ها کاملا فارسی و طبیعی است.

4- ممکن است چند عدد کامنت تکراری هم مشاهده شود.

5- سرعت : استارت آنی – روزی ۱۰۰۰ عدد – ریزش ندارد.

6- سرویس برای انواع پست ها ارسال میشود.